Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwaliteit / Kosten openbare waterzuivering / Vergoeding voor bovengemeentelijke sanering (excl. BTW-lasten) in relatie tot inkomsten van gezinnen en bedrijven, die niet in oppervlaktewater lozen, via bovengemeentelijke bijdrage en heffing op waterverontreiniging (Vlaanderen, 1991-2018)

Vergoeding voor bovengemeentelijke sanering (excl. BTW-lasten) in relatie tot inkomsten van gezinnen en bedrijven, die niet in oppervlaktewater lozen, via bovengemeentelijke bijdrage en heffing op waterverontreiniging (Vlaanderen, 1991-2018)

Deze figuur geeft de jaarlijkse vergoeding voor bovengemeentelijke sanering (excl. BTW-lasten) in relatie tot de inkomsten vanuit de gezinnen en de bedrijven, die niet in oppervlaktewater lozen, via de bovengemeentelijke bijdrage en de heffing op de waterverontreiniging voor de periode 1991-2018

Het cijfer voor de vergoeding van Aquafin in 2018 is nog voorlopig en kan nog licht wijzigen

Bron: VMM (WWW.MILIEURAPPORT.BE)

Cijfers in Excel

Embed link

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door