Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Vermesting & Verzuring / Potentieel verzurende depositie / Potentieel verzurende depositie (Vlaanderen, 1990, 2000, 2002-2017)

Potentieel verzurende depositie (Vlaanderen, 1990, 2000, 2002-2017)

Deze grafiek toont het tijdsverloop van de potentieel verzurende depositie

Modelberekeningen uitgevoerd met VLOPS19 Elk zichtjaar werd gemodelleerd op basis van niet-Vlaamse emissies (EMEP), Vlaamse emissies en meteodata van het betreffende jaar zelf, behalve het zichtjaar 2017 waarvoor niet-Vlaamse emissies (EMEP) van het jaar 2016 gebruikt werden omdat geen recentere data beschikbaar zijn.

Bron: VMM (www.milieurapport.be)

Cijfers in Excel

Embed link

Achtergrondinformatie

Meer info

Alle voorgestelde depositieresultaten zijn berekend  met het VLOPS19. VLOPS is de Vlaamse versie van het Operationeel Prioritaire Stoffen model.  De depositieresultaten worden jaarlijks geactualiseerd t.e.m. het jaar x-2. Dit is het meest recente jaar waarvoor emissiecijfers van Vlaanderen beschikbaar zijn. De emissies van buiten Vlaanderen zijn beschikbaar tot jaar x-3. Voor jaar x-2 worden bijgevolg Vlaamse emissie en meteogegevens van jaar x-2 gecombineerd met niet-Vlaamse emissies van jaar x-3. De emissiedata zijn afkomstig van EMEP (European Modelling and Evaluation Programme).

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.