Spreiding van de verzurende depositie (Vlaanderen, 2017)
Spreiding van de verzurende depositie (Vlaanderen, 2017)

Bron: VMM (www.milieurapport.be)