Spreiding van de verzurende depositie (Vlaanderen, 1990)
Spreiding van de verzurende depositie (Vlaanderen, 1990)

Bron: VMM (www.milieurapport.be)