Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Vermesting & Verzuring / Oppervlakte natuur met overschrijding van de kritische last verzuring / Oppervlaktegewogen overschrijding van de kritische last verzuring (Vlaanderen, 1990, 2000, 2002-2017)

Oppervlaktegewogen overschrijding van de kritische last verzuring (Vlaanderen, 1990, 2000, 2002-2017)

Deze grafiek geeft de evolutie weer van de oppervlaktegewogen overschrijding van de kritische last verzuring in Vlaanderen

Modelberekeningen uitgevoerd met model VLOPS19. Elk zichtjaar werd gemodelleerd op basis van niet-Vlaamse emissies (EMEP), Vlaamse emissies en meteodata van het betreffende jaar zelf, behalve het zichtjaar 2017 waarvoor niet-Vlaamse emissies (EMEP) van het jaar 2016 gebruikt werden omdat geen recentere data beschikbaar zijn.

Bron: VMM (www.milieurapport.be)

Cijfers in Excel

Embed link

Achtergrondinformatie

Meer info

Er bestaan twee soorten kritische lastwaarden: de kritische lastwaarden berekend op basis van statische massabalansen (deze indicator) en empirische kritische lastwaarden bepaald op basis van empirische veldwaarnemingen (zoals o.a. stikstofadditie-experimenten). De depositiewaarden die in functie van deze indicator getoetst worden aan de kritische last waarden zijn berekend  met het VLOPS-model versie 19 en weergegeven in de indicator Potentieel verzurende depositie.

 

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid