Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Vermesting & Verzuring / Oppervlakte natuur met overschrijding van de kritische last verzuring / Spreiding overschrijding kritische last verzuring in bos, heide en soortenrijk grasland (Vlaanderen, 2017)

Spreiding overschrijding kritische last verzuring in bos, heide en soortenrijk grasland (Vlaanderen, 2017)

Spreiding overschrijding kritische last verzuring in bos, heide en soortenrijk grasland (Vlaanderen, 2017)
Spreiding overschrijding kritische last verzuring in bos, heide en soortenrijk grasland (Vlaanderen, 2017)

Bron: VMM (www.milieurapport.be)

Embed link

Achtergrondinformatie

Meer info

Er bestaan twee soorten kritische lastwaarden: de kritische lastwaarden berekend op basis van statische massabalansen (deze indicator) en empirische kritische lastwaarden bepaald op basis van empirische veldwaarnemingen (zoals o.a. stikstofadditie-experimenten). De depositiewaarden die in functie van deze indicator getoetst worden aan de kritische last waarden zijn berekend  met het VLOPS-model versie 19 en weergegeven in de indicator Potentieel verzurende depositie.

 

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.