Modelberekeningen uitgevoerd met model VLOPS19. Indicatieve berekening van aandelen op basis van ruwe VLOPS-depositieresultaten, zonder bijschattingen of kalibraties, en exclusief depositie van halogeenzuren en organische zuren (gegevens niet beschikbaar op sectorniveau).

Bron: VMM (www.milieurapport.be)

Cijfers in Excel