Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Vermesting & Verzuring / Stikstofdepositie / Stikstofdepositie (Vlaanderen, 1990, 2000, 2002-2017)

Stikstofdepositie (Vlaanderen, 1990, 2000, 2002-2017)

Deze grafiek toont het tijdsverloop van de stikstofdepositie in Vlaanderen.

Modelberekeningen uitgevoerd met VLOPS19. Elk zichtjaar werd gemodelleerd op basis van niet-Vlaamse emissies (EMEP), Vlaamse emissies en meteodata van het betreffende jaar zelf, behalve het zichtjaar 2017 waarvoor niet-Vlaamse emissies (EMEP) van het jaar 2016 gebruikt werden omdat geen recentere data beschikbaar zijn.

Bron: VMM (www.milieurapport.be)

Cijfers in Excel

Embed link

Achtergrondinformatie

Alle voorgestelde depositieresultaten zijn berekend  met het VLOPS-model versie 19. VLOPS19 is de Vlaamse versie van het Operationeel Prioritaire Stoffen model.  De depositieresultaten worden jaarlijks geactualiseerd t.e.m. het jaar x-2. Dit is het meest recente jaar waarvoor emissiecijfers van Vlaanderen beschikbaar zijn. De emissies van buiten Vlaanderen zijn beschikbaar tot jaar x-3. Voor jaar x-2 worden bijgevolg Vlaamse emissie en meteogegevens van jaar x-2 gecombineerd met niet-Vlaamse emissies van jaar x-3. De emissiedata zijn afkomstig van EMEP (European Modelling and Evaluation Programme).

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid