Spreiding van de stikstofdepositie (Vlaanderen, 2017)
Spreiding van de stikstofdepositie (Vlaanderen, 2017)

Berekend met VLOPS19

Bron: VMM (www.milieurapport.be)