Spreiding overschrijding kritische last vermesting in bos, heide en soortenrijk grasland (Vlaanderen, 2017)
Spreiding overschrijding kritische last vermesting in bos, heide en soortenrijk grasland (Vlaanderen, 2017)

Bron: VMM (www.milieurapport.be)