Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Vermesting & Verzuring / Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last vermesting / Oppervlaktegewogen overschrijding van de kritische last vermesting (Vlaanderen, 1990, 2000, 2002-2017)

Oppervlaktegewogen overschrijding van de kritische last vermesting (Vlaanderen, 1990, 2000, 2002-2017)

Deze grafiek geeft de evolutie weer van de oppervlaktegewogen overschrijding van de kritische last vermesting in Vlaanderen

Modelberekeningen uitgevoerd met model VLOPS19 (*) Elk zichtjaar werd gemodelleerd op basis van niet-Vlaamse emissies (EMEP), Vlaamse emissies en meteodata van het betreffende jaar zelf, behalve het zichtjaar 2017 waarvoor niet-Vlaamse emissies (EMEP) van het jaar 2016 gebruikt werden omdat geen recentere data beschikbaar zijn.

Bron: VMM (www.milieurapport.be)

Cijfers in Excel

Embed link

Achtergrondinformatie

Meer info

Er bestaan twee soorten kritische lastwaarden: de kritische lastwaarden berekend op basis van statische massabalansen (deze indicator) en empirische kritische lastwaarden bepaald op basis van empirische veldwaarnemingen (zoals o.a. stikstofadditie-experimenten). De depositiewaarden die in functie van deze indicator getoetst worden aan de kritische last waarden zijn berekend  met het VLOPS-model versie 19 en weergegeven in de indicator ‘Stikstofdepositie’. Voor 1787 locaties in Vlaanderen is de kritische last vermesting bepaald. Overschrijding treedt op als de stikstofdepositie hoger is dan de kritische last.

Op indicatoren website van het INBO is ook de indicator Overschrijding kritische last biodiversiteit binnen het Natura 2000-areaal beschikbaar.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.