Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Vermesting & Verzuring / Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last vermesting / Spreiding overschrijding kritische last vermesting in bos, heide en soortenrijk grasland (Vlaanderen, 1990)

Spreiding overschrijding kritische last vermesting in bos, heide en soortenrijk grasland (Vlaanderen, 1990)

Deze indicator toont de spreiding van de oppervlakte natuur in Vlaanderen waar de kritische last vermesting overschreden wordt.
Spreiding overschrijding kritische last vermesting in bos, heide en soortenrijk grasland (Vlaanderen, 1990)

Bron: VMM (www.milieurapport.be)

Embed link

Achtergrondinformatie

Meer info

Er bestaan twee soorten kritische lastwaarden: de kritische lastwaarden berekend op basis van statische massabalansen (deze indicator) en empirische kritische lastwaarden bepaald op basis van empirische veldwaarnemingen (zoals o.a. stikstofadditie-experimenten). De depositiewaarden die in functie van deze indicator getoetst worden aan de kritische last waarden zijn berekend  met het VLOPS-model versie 20 en weergegeven in de indicator ‘Stikstofdepositie’. Voor 1787 locaties in Vlaanderen is de kritische last vermesting bepaald. Overschrijding treedt op als de stikstofdepositie hoger is dan de kritische last.

Op indicatoren website van het INBO is ook de indicator Overschrijding kritische last biodiversiteit binnen het Natura 2000-areaal beschikbaar.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door