Vlaanderen.be www.milieurapport.be

Statische grafieken

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.

Achtergrondinformatie
Over de methodologie

Het opzet van FLEHS I was verschillend van FLEHS II en III. In FLEHS II en III lag de nadruk op het identificeren van referentiewaarden voor Vlaanderen (spreiding van de deelnemers over geheel Vlaanderen), terwijl in FLEHS I metingen gebeurden in acht afgelijnde aandachtsgebieden in Vlaanderen (landbouw, industrie, stedelijk,…) met elk een verschillend type milieudruk. Om de evolutie na te gaan, worden de resultaten van de campagnes naast elkaar gelegd. Hierbij moet rekening gehouden worden met een aantal verschillen in meetmethode.

PCB’s worden, naargelang hun effecten, opgedeeld in dioxineachtige en niet-dioxineachtige PCB’s. De dioxineachtige PCB’s vertonen effecten vergelijkbaar met de dioxines (polychloordibenzodioxines en -furanen). De drie gemeten merker-PCB’s (PCB138, PCB153 en PCB180) behoren tot de groep van de niet-dioxineachtige PCB’s. Zij vertegenwoordigen ongeveer 40 tot 60 % van het totale PCB-mengsel en zijn dus een goede maat voor de totale PCB-belasting in het menselijk lichaam.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door