Vlaanderen.be www.milieurapport.be

Statische grafieken

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.

Achtergrondinformatie
Over de methodologie

In de HBM-campagnes wordt toxisch relevant arseen TRA (= som van anorganisch arseen, monomethylarsenaat of MMA en dimethylarsenaat of DMA) gemeten. Een beperkt deel van DMA kan afkomstig zijn van het eten van vis- en visserijproducten. Daarom werd bij elke staalname (bloed, urine) bevraagd of er recentelijk vis- en visserijproducten geconsumeerd werden. De methode om TRA te bepalen werd ook aangepast tussen de verschillende HBM campagnes. In FLEHS II werd TRA als somcomponent gemeten, zonder informatie over de aparte metabolieten. In FLEHS III werd TRA berekend als de som van de apart gemeten toxische metabolieten in urine (As(III), As(V), MMA en DMA). Beide methodes zijn echter wel goed vergelijkbaar voor jongeren.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door