Vlaanderen.be www.milieurapport.be

Graphs

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.

Achtergrondinformatie

Over de rekenmethode

De DALY-berekening voor blootstelling aan stikstofdioxide is gebaseerd op resultaten van de WGO (HRAPIE, 2013), aangevuld met inzichten uit recentere literatuur. Voor het eindpunt vervroegd overlijden worden door verschillende instanties verschillende modellen gehanteerd. Deze modellen worden hier doorgerekend om de onzekerheid op de resultaten te tonen (Model 1 met RR = 1.023 en drempelwaarde 5 µg, Model 2 met RR = 1.055 en drempelwaarde 10 µg en Model 3 met RR = 1.055 en drempelwaarde 20 µg). Model 3 is minst waarschijnlijk, omdat er evidentie is voor het optreden van gezondheidseffecten bij blootstelling aan NO2-concentraties lager dan 20 µg. 

Naast vroegtijdig overlijden is er volgens de WGO ook een dosis-effectrelatie tussen langetermijnblootstelling aan NO2 en een stijging van het voorkomen van bronchitissymptomen bij astmatische kinderen. Omdat er op Vlaams niveau te weinig info voorhanden is rond bronchitissymptomen kon dit gezondheidseffect niet opgenomen worden in de DALY-berekening. Bij de interpretatie van de data dient men er rekening mee te houden dat de onzekerheid op de schatting van de DALY’s relatief groot is. De indicator dient dan ook eerder relatief gebruikt te worden om verschillende situaties te vergelijken, bv. om een tijdsverloop te evalueren.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.