Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Milieu & Gezondheid / DALY's en externe gezondheidskosten door stikstofdioxide / DALY's vervroegd overlijden door blootstelling aan stikstofdioxide (Vlaanderen, 2017)

DALY's vervroegd overlijden door blootstelling aan stikstofdioxide (Vlaanderen, 2017)

Deze grafiek toont het aantal verloren gezonde levensjaren (DALY's) door blootstelling aan stikstofdioxide in Vlaanderen voor 2017.

Berekeningen gebeurden met drie verschillende modellen: Model 1 (RR = 1.023 en drempelwaarde 5 µg; Bron COMEAP, 2018), Model 2 (RR = 1.055 en drempelwaarde 10 µg; Heroux et al., 2015) en Model 3 (RR = 1.055 en drempelwaarde 20 µg; HRAPIE, 2013). Op basis van recente inzichten rond drempeleffecten is model 3 het minst waarschijnlijk: de kans dat gezondheidseffecten optreden bij concentraties lager dan 20 µg is niet uit te sluiten.

Bron: VITO op basis van VMM en IRCEL (www.milieurapport.be)

Cijfers in Excel

Embed link

Achtergrondinformatie

Over de rekenmethode

De DALY-berekening voor blootstelling aan stikstofdioxide is gebaseerd op resultaten van de WGO (HRAPIE, 2013), aangevuld met inzichten uit recentere literatuur. Voor het eindpunt vervroegd overlijden worden door verschillende instanties verschillende modellen gehanteerd. Deze modellen worden hier doorgerekend om de onzekerheid op de resultaten te tonen (Model 1 met RR = 1.023 en drempelwaarde 5 µg, Model 2 met RR = 1.055 en drempelwaarde 10 µg en Model 3 met RR = 1.055 en drempelwaarde 20 µg). Model 3 is minst waarschijnlijk, omdat er evidentie is voor het optreden van gezondheidseffecten bij blootstelling aan NO2-concentraties lager dan 20 µg. 

Naast vroegtijdig overlijden is er volgens de WGO ook een dosis-effectrelatie tussen langetermijnblootstelling aan NO2 en een stijging van het voorkomen van bronchitissymptomen bij astmatische kinderen. Omdat er op Vlaams niveau te weinig info voorhanden is rond bronchitissymptomen kon dit gezondheidseffect niet opgenomen worden in de DALY-berekening. Bij de interpretatie van de data dient men er rekening mee te houden dat de onzekerheid op de schatting van de DALY’s relatief groot is. De indicator dient dan ook eerder relatief gebruikt te worden om verschillende situaties te vergelijken, bv. om een tijdsverloop te evalueren.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.