Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Milieu & Gezondheid

Milieu & Gezondheid

Milieu & Gezondheid

De milieukwaliteit van onze leefomgeving beïnvloedt onze gezondheid. Blootstelling aan milieuvervuilende stoffen of polluenten, zoals fijn stof of zware metalen, gebeurt via lucht, (drink)water, bodem en voeding. Heel wat factoren bepalen samen de impact van die blootstelling op onze gezondheid, o.a. ernst en duur van de blootstelling, leeftijd en geslacht van de blootgestelde persoon, aanwezigheid van andere polluenten,….

De relatie tussen milieu, mens en gezondheid is complex, vaak liggen meerdere milieufactoren aan de basis van een welbepaald gezondheidseffect. We brengen hier de impact van milieu op de menselijke gezondheid in Vlaanderen in kaart aan de hand van twee types indicatoren.

  1. Een eerste type indicatoren drukt de milieu-impact uit in het aantal verloren gezonde levensjaren of ‘Disability-Adjusted Life Years’ (DALY’s). De DALY indicator laat toe om verschillende gezondheidseffecten af te wegen, deze op te volgen in de tijd  of te vergelijken tussen regio’s of landen.
  2. Een tweede type indicatoren is gebaseerd op Humane Biomonitoring (HBM). Met HBM wordt de blootstelling van de mens aan milieuvervuilende stoffen gemeten in het menselijk lichaam (zoals bloed, urine, haar,…). Deze stoffen kunnen van verschillende bronnen afkomstig zijn en via verschillende routes opgenomen worden (zoals vervuilde lucht of voeding). In het kader van het Steunpunt voor Milieu en Gezondheid werden drie Vlaamse HBM-campagnes uitgevoerd (FLEHS I: First Flemish Environment and Health Study: 2002-2006; FLEHS II: 2007-2011 en FLEHS III: 2012-2015). Op basis van criteria (biologisch, maatschappelijk en methodologisch) geformuleerd in een MIRA onderzoeksrapport (VITO, 2017), en een expertenoverleg, werden uit de beschikbare Vlaamse biomonitoringsdata (FLEHS I-III) zes polluenten geselecteerd en uitgewerkt tot HBM indicatoren.

Indicatoren

Publicaties en onderzoeksrapporten


Achtergrondinformatie

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.