Marginale externe kosten en baten voor personenvervoer per 100 persoonkilometers (2014)
Marginale externe kosten en baten voor personenvervoer per 100 persoonkilometers (2014)

Bron: Delhaye et al. (2017)

Cijfers in Excel