Marginale externe milieukosten voor vrachtvervoer per 100 tonkilometers (2014)
Marginale externe milieukosten voor vrachtvervoer per 100 tonkilometers (2014)

Bron: Delhaye et al. (2017)

Cijfers in Excel