Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Milieu & Economie / Duurzaam sparen

Duurzaam sparen in België

Bij duurzaam sparen en beleggen wordt niet uitsluitend gekeken naar het financieel aspect, maar het is even belangrijk hoe bedrijven, landen en instellingen presteren op het gebied van mens, milieu en intern bestuur. Duurzame spaarders en beleggers kunnen (deels) via hun financiële instellingen en de financiële markten een belangrijke invloed uitoefenen op de economie en de maatschappij door richting te geven aan kapitaalstromen.

Het duurzaam sparen omvat alle depositovormen bij financiële instellingen, die onderworpen zijn aan extra-financiële criteria en een maatschappelijke meerwaarde nastreven. Concreet gaat het over spaarformules die tegenover de verzamelde spaarinlages, kredieten of wederbeleggingen eisen stellen die aan ethische of duurzame criteria voldoen. Het gaat dan over bepaalde producten en diensten die uitgesloten zijn voor investering, terwijl andere specifiek opgezocht worden. Binnen het duurzaam sparen kunnen twee mechanismen worden onderscheiden. Het eerste mechanisme kadert binnen ‘participatieve’ solidariteit, waarbij de financiële instelling een financiële solidaire bijdrage levert aan partnerorganisaties, ten behoeve van projecten in de sociale economie. Daarnaast heeft de spaarder de kans om (deels) afstand te doen van de eigen rente, ten voordele van vastgelegde projecten of organisaties. Bij het tweede mechanisme staat een bredere, vaak ‘intergenerationele’ duurzaamheid centraal en worden ethische of duurzaamheidsvereisten gesteld aan de kredieten of wederbeleggingen die gefinancierd worden door de bank.

Evaluatie: Icon negatief
Laatst bijgewerkt: november 2018
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Sander Devriendt

Dalende trend ingezet 

Op de Belgische markt bestaat al meer dan 30 jaar de mogelijkheid om duurzaam te sparen. Dit begon in 1984 met het krekelsparen. In de periode 1984 tot 2011 steeg dit spaargeld jaar na jaar, van 1,34 miljoen euro naar ruim 3 miljard euro. In 2012 kende het duurzaam sparen een kleine terugval om vervolgens opnieuw te stijgen naar een nieuw record niveau van 3,7 miljard euro in 2014. Hierna kan een daling worden waargenomen in het duurzaam gespaarde vermogen, het daalde van 3,7 miljard in 2014 naar nog net 3,01 miljard euro in 2017 (figuur 1) of een daling van meer dan 18 %. Het aandeel van duurzaam spaargeld ten opzichte van het totaal gespaarde bedrag, steeg van 1984 tot 2014. In 2014 werd 1,36 % van de gespaarde vermogen duurzaam beheerd, hierna werd een daling ingezet om in 2017 te strandden op 1,04 %.

De financiële instellingen die in België de mogelijkheid bieden om duurzaam of solidair te sparen blijven onveranderd sinds 2013, dit zijn Triodos, Evi en vdk. Ondanks de daling van duurzaam en solidair sparen, stegen de spaarvolumes wel bij Triodos als vdk. Het spaarvolume van Triodos steeg op een jaar tijd met 5,3%. Bij vdk betekende dit een groei van 17,5%. Bij Evi daalde het spaarvolume tegenover 2016 met 17,5%. In vergelijking met 2014 is het spaarvolume bij Evi bijna met 50% gedaald. Triodos verstevigt haar leiderspositie in dit segment met een marktaandeel van 52,7%, Evi’s marktaandeel daalt van 42,1% in 2016 naar 35,9% in 2017. Vdk blijft de kleinste speler maar vergroot haar marktaandeel van 9,4 % naar 11,4%.

Duurzaam sparen daalt, duurzaam beleggen stijgt

Het duurzaam spaarvolume kent de afgelopen jaren een dalende trend terwijl het duurzaam belegde vermogen de afgelopen jaren een constante groei kende. Er kan worden geconstateerd dat duurzame beleggingsproducten momenteel interessanter zijn voor wie wil verduurzamen met z’n portefeuille. De aanhoudende lage interestvoeten op spaarboekjes kunnen hierbij een rol spelen. Zo wordt de psychologische grens om te beleggen op een risicovollere manier met mogelijk hoger rendement dan op een spaarboekje kleiner. Bij het bredere publiek wordt duurzaam beleggen steeds bekender en op het nationale en internationale vlak beweegt heel wat rond dit thema. Deze trend zal zich dus hoogstwaarschijnlijk verder doorzetten.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid