Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Milieu & Economie / Duurzaam sparen

Duurzaam sparen in België

Bij duurzaam sparen en beleggen wordt niet uitsluitend gekeken naar het financieel aspect, maar het is even belangrijk hoe bedrijven, landen en instellingen presteren op het gebied van mens, milieu en intern bestuur. Duurzame spaarders en beleggers kunnen (deels) via hun financiële instellingen en de financiële markten een belangrijke invloed uitoefenen op de economie en de maatschappij door richting te geven aan kapitaalstromen.

Het duurzaam sparen omvat alle depositovormen bij financiële instellingen, die onderworpen zijn aan extra-financiële criteria en een maatschappelijke meerwaarde nastreven. Concreet gaat het over spaarformules die tegenover de verzamelde spaarinlages, kredieten of wederbeleggingen eisen stellen die aan ethische of duurzame criteria voldoen. Het gaat dan over bepaalde producten en diensten die uitgesloten zijn voor investering, terwijl andere specifiek opgezocht worden. Binnen het duurzaam sparen kunnen twee mechanismen worden onderscheiden. Het eerste mechanisme kadert binnen ‘participatieve’ solidariteit, waarbij de financiële instelling een financiële solidaire bijdrage levert aan partnerorganisaties, ten behoeve van projecten in de sociale economie. Daarnaast heeft de spaarder de kans om (deels) afstand te doen van de eigen rente, ten voordele van vastgelegde projecten of organisaties. Bij het tweede mechanisme staat een bredere, vaak ‘intergenerationele’ duurzaamheid centraal en worden ethische of duurzaamheidsvereisten gesteld aan de kredieten of wederbeleggingen die gefinancierd worden door de bank.

Evaluatie: Icon negatief
Laatst bijgewerkt: oktober 2020
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Sander Devriendt

Dalende trend ingezet 

Op de Belgische markt bestaat al meer dan 30 jaar de mogelijkheid om duurzaam te sparen. Dit begon in 1984 met het krekelsparen. In de periode 1984 tot 2014 steeg dit spaargeld jaar na jaar, van 1,34 miljoen euro naar bijna 3,7 miljard euro in 2014. In 2012 kende het duurzaam sparen een kleine terugval om vervolgens opnieuw te stijgen, maar sinds 2014 blijft het volume duurzaam sparen jaar na jaar dalen. In 2019 bedroeg het volume nog 2,43 miljard wat net iets minder was dan de 2,44 miljard van 2018, mogelijk een stabilisatie. Het aandeel van duurzaam spaargeld ten opzichte van het totaal gespaarde bedrag steeg naar een recordhoogte in 2014 met 1,36 %, hierna werd een daling ingezet om in 2019 te strandden op 0,77 %.

De financiële instellingen die in België de mogelijkheid bieden om duurzaam of solidair te sparen blijven onveranderd sinds 2013, dit zijn Triodos, vdk en Evi. Triodos blijft de grootste aanbieder voor duurzaam sparen en heeft een marktaandeel van ruim 75,8 %. Vdk staat op de tweede plaats met 13,1 % kort gevolgd door Evi met 11,1 %.

Duurzaam sparen daalt, duurzaam beleggen stijgt

Het duurzaam spaarvolume kent de afgelopen jaren een dalende trend terwijl het duurzaam belegde vermogen de afgelopen jaren een constante groei kende. Er kan worden geconstateerd dat duurzame beleggingsproducten momenteel interessanter zijn voor wie wil verduurzamen met z’n portefeuille. De aanhoudende lage interestvoeten op spaarboekjes kunnen hierbij een rol spelen. Zo wordt de psychologische grens om te beleggen op een risicovollere manier met mogelijk hoger rendement dan op een spaarboekje kleiner. Bij het bredere publiek wordt duurzaam beleggen steeds bekender en op het nationale en internationale vlak beweegt heel wat rond dit thema. Deze trend zal zich dus hoogstwaarschijnlijk verder doorzetten.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.