Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Milieu & Economie / Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen in België

Bij duurzaam sparen en beleggen wordt niet uitsluitend gekeken naar het financieel aspect, maar het is even belangrijk hoe bedrijven, landen en instellingen presteren op het gebied van mens, milieu en intern bestuur. Duurzame spaarders en beleggers kunnen (deels) via hun financiële instellingen en de financiële markten een belangrijke invloed uitoefenen op de economie en de maatschappij door richting te geven aan kapitaalstromen.

Beleggers kunnen er zelf voor kiezen om via aandelen of obligaties aan duurzame ondernemingen middelen te verschaffen om verder te investeren in groei en vernieuwing. Als kredietverschaffers kunnen de banken kredietnemers er toe bewegen om bepaalde duurzaamheidscriteria te respecteren. Deze vorm van investeren wordt ook Maatschappelijk Verantwoord Investeren (MVI) genoemd.

Evaluatie: Icon positief
Laatst bijgewerkt: oktober 2020
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Sander Devriendt

Duurzaam beleggen: verschillende strategieën

Bij duurzaam beleggen wordt er niet uitsluitend gekeken naar het financieel aspect. Het is mogelijk om door middel van extra-financiële criteria te beoordelen hoe bedrijven, landen en publieke instellingen rekening houden met milieu (E -  Environment), sociale prestatie (S - Social) en goed bestuur (G - Governance) ofwel ESG-factoren. Het meenemen van ESG-factoren is een van de meest aanvaarde benaderingen om duurzaam te beleggen.

Duurzaam beleggen bestaat reeds enkele decennia en maakte sindsdien een enorme evolutie door. Er zijn zeven verschillende strategieën om duurzaam beleggen te onderscheiden: negatieve uitsluitingscriteria, doorlichting op basis van normen, integratie van ESG-factoren, “best-in-class” benadering, thematisch duurzaam beleggen, impactbeleggingen en sociale investeringen, engagement en aandeelhouderschap op basis van ESG.

Aanhoudende recordvolumes in duurzame beleggingen

Het beheerd volume in duurzame beleggingen in België heeft in het verleden een lange periode van sterke groei gekend. Tussen 1992 en 2010 steeg het volume in duurzame beleggingsproducten van 0,48 miljoen euro tot bijna 11 miljard euro. Na 2010 daalde dit vermogen tot 7,7 miljard euro in 2013. Deze afname was grotendeels te wijten aan het bereiken van de vervaldag van vele producten. Sinds 2013 maakt het beheerde volume een constante opwaartse beweging en sinds 2015 wordt jaarlijks een nieuw recordbedrag gevestigd. In 2019 steeg het volume duurzaam belegd vermogen van 27,98 naar 48,56 miljard euro (figuur 1).

In lijn met deze opwaartse beweging nam het aandeel van de duurzaam beheerde beleggingsproducten ten opzichte van het totaal volume aan beleggingsproducten ook toe. Het steeg in 2019 van 14,94 % naar 22,11 %, eveneens een nieuw record. Het nieuwe Belgische duurzaamheidslabel ‘Towards Sustainability’ is een van de oorzaken van deze ongeziene stijging.

Van het totale bedrag aan duurzaam beheerd vermogen is BNP Paribas AM de duidelijk markleider met 42 %. Op de tweede en de derde plaats kunnen we KBC AM en Degroof Petercam terugvinden, met elk een aandeel van 20 % en 12 %.

Na 2011, met toen 359 aangeboden duurzame beleggingsproducten, bleef het aantal aangeboden producten dalen tot en met 2016 naar 267 duurzame beleggingsproducten. Vanaf 2017 is het aantal duurzame beleggingsproducten opnieuw in stijgende lijn en klopte in 2019 af op 514 stuks met in 2019 een stijging van 107 duurzame producten of een stijging met 26,2 %.    

BNP Paribas AM en KBC AM zijn de twee grootste aanbieders van duurzame beleggingsproducten, elk met respectievelijk 118 en 51 producten. Op de derde plaatst staat AG Insurance met 46 producten. Zo goed als alle aanbieders boden in 2019 meer duurzame producten aan dan in 2018.

Private banking

De evolutie van private banking, financiële dienstverlening van de bank aan welgestelde gezinnen, wordt eveneens in kaart gebracht. Het duurzaam beheerd privaat vermogen steeg in 2019 van 19 miljard euro naar net geen 28 miljard. Hiervan komt 37,8 % op rekening van BNP Paribas, gevolgd door KBC met 34,4 % en op de derde plaats staat Van Lanschot Bankiers met 12,5 %.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.