Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Milieu & Economie / Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen in België

Bij duurzaam sparen en beleggen wordt niet uitsluitend gekeken naar het financieel aspect, maar het is even belangrijk hoe bedrijven, landen en instellingen presteren op het gebied van mens, milieu en intern bestuur. Duurzame spaarders en beleggers kunnen (deels) via hun financiële instellingen en de financiële markten een belangrijke invloed uitoefenen op de economie en de maatschappij door richting te geven aan kapitaalstromen.

Beleggers kunnen er zelf voor kiezen om via aandelen of obligaties aan duurzame ondernemingen middelen te verschaffen om verder te investeren in groei en vernieuwing. Als kredietverschaffers kunnen de banken kredietnemers er toe bewegen om bepaalde duurzaamheidscriteria te respecteren. Deze vorm van investeren wordt ook Maatschappelijk Verantwoord Investeren (MVI) genoemd.

Evaluatie: Icon positief
Laatst bijgewerkt: november 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Sander Devriendt

Duurzaam beleggen: verschillende strategieën

Bij duurzaam beleggen wordt er niet uitsluitend gekeken naar het financieel aspect. Het is mogelijk om door middel van extra-financiële criteria te beoordelen hoe bedrijven, landen en publieke instellingen rekening houden met milieu (E, environment), sociale prestatie (S, social) en goed bestuur (G, governance)- ofwel ESG-factoren. Het meenemen van ESG-factoren is een van de meest aanvaarde benaderingen om duurzaam te beleggen.

Duurzaam beleggen bestaat reeds enkele decennia en maakte sindsdien een enorme evolutie door. Er zijn zeven verschillende strategieën om duurzaam beleggen te onderscheiden: negatieve uitsluitingscriteria, doorlichting op basis van normen, integratie van ESG-factoren, “best-in-class” benadering, thematisch duurzaam beleggen, impactbeleggingen en sociale investeringen, engagement en aandeelhouderschap op basis van ESG.

Aanhoudende recordvolumes in duurzame beleggingen

Het beheerd volume in maatschappelijk verantwoord investeren in België heeft in het verleden een lange periode van sterke groei gekend. Tussen 1992 en 2010 steeg het volume in duurzame beleggingsproducten van 0,48 miljoen euro tot bijna 11 miljard euro. Na 2010 daalde dit vermogen tot 7,7 miljard euro in 2013. Deze afname was grotendeels te wijten aan het bereiken van de vervaldag van vele producten. Sinds 2013 maakt het beheerde volume een constante opwaartse beweging met een zeer sterke groei in 2017 tot ruim 24 miljard. Ook in 2018 bleef het belegd vermogen verder groeien tot een nieuw recordvolume van net geen 28 miljard euro (figuur 1).
In lijn met deze opwaartse beweging nam het aandeel van de duurzaam beheerde beleggingsproducten ten opzichte van het totaal volume aan beleggingsproducten ook toe. Het steeg in 2018 naar 14,9 % tegenover 12,4 % in 2017, eveneens een nieuw record.
Van het totale bedrag aan duurzaam beheerd vermogen is BNP Paribas AM de duidelijk markleider met 34,7 %. Op de tweede en de derde plaats kunnen we KBC AM en NN Investment Partners terugvinden, met elk een aandeel van 19,5 % en 16 %.

Na 2011, met toen 359 aangeboden duurzame beleggingsproducten, bleef het aantal aangeboden producten dalen tot en met 2016 naar 267 duurzame beleggingsproducten. In 2017 steeg het aangeboden duurzame beleggingsproducten voor het eerst opnieuw en dit met 97 eenheden, in 2018 was er opnieuw een stijging met 43 producten. Zo werden er in totaal 407 duurzame beleggingsproducten aangeboden, een nieuw record.  
BNP Paribas AM en KBC AM zijn de twee grootste aanbieders van duurzame beleggingsproducten, elk met respectievelijk 90 en 49 producten. Bij BNP Paribas AM blijft het aantal producten stijgen terwijl bij KBC het aantal aangeboden producten jaar na jaar blijft dalen. Op de derde plaatst staat AG Insurance met 40 producten, ook hier stijgt het aantal aangeboden producten reeds enkele jaren.

Private banking

De evolutie van private banking, financiële dienstverlening van de bank aan welgestelde gezinnen, is eveneens in kaart gebracht*. Het duurzaam beheerd privaat vermogen steeg in 2018 van 15,9 miljard euro naar net boven de 19 miljard. Hiervan komt 43,1 % op rekening van BNP Paribas, gevolgd door KBC met 37,5 % en op de derde plaats staat Van Lanschot Bankiers met 15,4 %.

* De respondenten waren (in alfabetische volgorde): ABN Amro Private Banking, Belfius, BNP Paribas Fortis, Delen Private Bank, ING Bank, KBC Bank, Mercier Vanderlinden, Triodos (beheerd door Puilaetco Dewaay) en Van Lanschot Bankiers. Degroof Petercam heeft dit jaar niet deelgenomen. ING Bank rapporteert enkel de totaalcijfers voor België, Duitsland, Luxemburg en Nederland. Het volume voor alle markten samen is over een periode van drie jaar aanzienlijk toegenomen. Wegens gebrek aan transparantie inzake de volumes die de Belgische markt vertegenwoordigen, is besloten om dit niet in de statistieken op te nemen. Delen Private Bank en Mercier Vanderlinden voldeden in 2018 nog niet aan de minimum vereiste om opgenomen te worden in de statistieken. 

 

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.