Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Milieu & Economie / Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen in België

Bij duurzaam sparen en beleggen wordt niet uitsluitend gekeken naar het financieel aspect, maar het is even belangrijk hoe bedrijven, landen en instellingen presteren op het gebied van mens, milieu en intern bestuur. Duurzame spaarders en beleggers kunnen (deels) via hun financiële instellingen en de financiële markten een belangrijke invloed uitoefenen op de economie en de maatschappij door richting te geven aan kapitaalstromen.

Beleggers kunnen er zelf voor kiezen om via aandelen of obligaties aan duurzame ondernemingen middelen te verschaffen om verder te investeren in groei en vernieuwing. Als kredietverschaffers kunnen de banken kredietnemers er toe bewegen om bepaalde duurzaamheidscriteria te respecteren. Deze vorm van investeren wordt ook Maatschappelijk Verantwoord Investeren (MVI) genoemd.

Evaluatie:
Laatst bijgewerkt: november 2017
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Sander Devriendt

Kwalitatieve evolutie 

Duurzaam beleggen bestaat reeds enkele decennia en maakte sindsdien een enorme evolutie door. In het begin werden vooral ‘negatieve criteria’ toegepast. Zo werden bijvoorbeeld wapenfabrikanten of bedrijven die mensenrechten schonden geweerd uit de beleggingsportefeuille (1ste generatie). Dit evolueerde naar een selectie op basis van ‘positieve criteria’: bijvoorbeeld bedrijven die opmerkelijk goed scoorden op het vlak van milieu- en/of sociaal beleid (2de generatie). Tegenwoordig worden bedrijven meer geselecteerd op basis van zowel milieu-, sociale als bestuurlijke factoren (3de generatie) en wordt er meer aandacht besteed aan een actieve dialoog en communicatie tussen het bedrijf en de stakeholders en aan de kwaliteit en structuur van het duurzaamheidsonderzoek (4de generatie). Vandaag kunnen duurzame beleggers op verschillende manieren hun duurzaamheidskeuzes vertalen in concrete acties.

De GSIA (Global Sustainability Investment Alliance) maakte een indeling met de zeven meest gehanteerde MVI-strategieën: negatieve of uitsluitingsscreening, positieve of best-in-class screening, normatieve screening, ESG-integratie (environmental, social and governance), thematisch duurzaam investeren, impact investing, investeren in gemeenschapsprojecten, en als laatste engagement en actief aandeelhouderschap.  

Aanhoudende recordvolumes in duurzame beleggingen

Het beheerd volume in maatschappelijk verantwoord investeren in België heeft in het verleden een lange periode van sterke groei gekend. Tussen 1992 en 2010 steeg het volume in duurzame beleggingsproducten van 0,48 miljoen euro tot bijna 11 miljard euro. Na 2010 daalde dit vermogen tot 7,7 miljard euro in 2013. Deze afname was grotendeels te wijten aan het bereiken van de vervaldag van vele producten. Sinds 2013 maakt het beheerd volume een constante opwaartse beweging met een nieuw recordvolume van 16,3 miljard euro in 2016 (figuur 1). Hierbij zijn de dakfondsen, zoals in de voorgaande jaren, meegeteld. In lijn met deze beweging nam het aandeel van de duurzaam beheerde beleggingsproducten, inclusief dakfondsen, ten opzichte van het totaal volume aan beleggingsproducten ook toe. Het steeg in 2016 naar 9,21% tegenover 7,58 % in 2015. Dit benadert het eerdere hoogtepunt uit 2011, waar het aandeel 9,59 % bedroeg. 

Daarentegen blijft het aantal duurzame beleggingsproducten dalen: in 2016 stond de teller van het aantal duurzame beleggingsproducten op 267, terwijl er in 2011 359 beleggingsproducten werden aangeboden (zie figuur 2). Hierbij zijn de dakfondsen, zoals in de voorgaande jaren, meegeteld. De daling van 2016 tegenover 2015 was grotendeels te wijten aan BNP Paribas AM, gezien 28 beleggingsproducten hun vervaldag hadden bereikt. Zowel BNP Paribas AM als KBC AM zijn nu de grootste aanbieders met beide elk een aanbod van 60 duurzame beleggingsproducten op de Belgische markt. In 2016 heeft Candriam het aanbod vergroot en versterkt zo haar positie op de derde plaats. Naar volume omvatten deze drie spelers, meer dan 65 % van de markt (figuren 3).

Private banking

De evolutie van private banking, financiële dienstverlening van de bank aan welgestelde gezinnen, is eveneens in kaart gebracht*. Het duurzaam beheerd privaat vermogen is gestegen van 2,6 miljard euro per einde 2015 naar 3,1 miljard in 2016. Deze stijging van 19,3 % is te danken aan een stijging bij KBC, Triodos en Van Lanschot Bankiers. 49,5 % van dit het privaat belegd vermogen is afkomstig van KBC. Dit wordt gevolgd door Van Lanschot Bankiers met een aandeel van 38,9 % en 11,4 % voor Triodos. Tenslotte heeft Candriam een bijdrage van 0,2 % aan duurzaam beheerd privaat vermogen aan welgestelde gezinnen op de Belgische markt.

*Om dubbel telling te vermijden werden de cijfers van BNP Paribas Fortis niet opgenomen, deze zijn reeds onderdeel van het volume van de duurzame beleggingsproducten. Cijfer van ING bank werden eveneens niet opgenomen.

 

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid