Concentraties kleiner dan de detectielimiet (DL) werden vervangen door DL; * geen metingen meer vanaf 2014; ** geen data beschikbaar voor 2007 en 2008"

Bron: VMM

Cijfers in Excel