Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Luchtkwaliteit / Zware metalen

Zware metalen

De zware metalen arseen (As), cadmium (Cd), chroom (Cr), koper (Cu), kwik (Hg), nikkel (Ni), lood (Pb) en Zn (Zn) worden besproken.

De voornaamste bronnen van zware metalen zijn de (non-)ferro-industrie, het verkeer en de verbranding van fossiele brandstof en afval. Zware metalen zijn niet afbreekbaar, dus worden ze in het milieu opgestapeld.

De aanwezigheid van zware metalen in de lucht kan de gezondheid schaden. Zware metalen verspreiden zich via stofdeeltjes in de lucht en kunnen ingeademd worden. Of dit al dan niet leidt tot gezondheidseffecten hangt af van de opgenomen hoeveelheid en de tijdsduur van de opname. In kleine concentraties zijn sommige elementen zoals chroom, koper en zink noodzakelijk voor de mens.

Te hoge arseenconcentraties kunnen irritatie van de bovenste luchtwegen en van de huid veroorzaken. Inademing verhoogt het risico op longkanker.

Bij chronische blootstelling aan te hoge Cd-concentraties kan de nierwerking verstoord worden en is er een verhoogd risico op longkanker.

Inademing van te hoge nikkelconcentraties kan leiden tot ontsteking van de longen en verhoogt het risico op longkanker en kanker van de neusholte.

Opname van lood kan effecten geven op vlak van cognitie en ontwikkeling van het zenuwstelsel. Anorganisch lood is waarschijnlijk carcinogeen voor mensen.

Terug

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.