Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Luchtkwaliteit / Vluchtige organische stoffen

Vluchtige organische stoffen

Onder vluchtige organische stoffen (VOS) verstaat men een grote verscheidenheid aan organische stoffen die onder normale temperatuur en druk een dampspanning van minstens 0,1 mbar hebben. Hier wordt enkel op NMVOS (niet-methaan VOS) ingegaan.

Op wereldschaal zijn de NMVOS vooral van natuurlijke oorsprong (wouden). In het industriële en dichtbevolkte Vlaanderen wordt de overgrote meerderheid van de NMVOS-emissies echter veroorzaakt door menselijke activiteiten. Ze komen in de atmosfeer terecht door industriële procesemissie, diverse verbrandingsprocessen, industrieel en huishoudelijk gebruik van solventen (o.a. van verven, ontvetters en ontvlekkers) en uitlaatemissies van verkeer en vervoer.

Een aantal niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS) zijn kankerverwekkend (benzeen, vinylchloride, 1,3-butadieen). Daarnaast spelen NMVOS als ozonprecursor (voorloper) een rol in de fotochemische luchtverontreiniging en in de vorming van secundair fijn stof. Enkele NMVOS, voornamelijk van industriële oorsprong, veroorzaken geurhinder.

Terug

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.