Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Luchtkwaliteit / Stikstofoxiden

Stikstofoxiden

Stikstofoxiden (NOx) bestaan uit een mengsel van stikstof­dioxide (NO2) en stikstofmonoxide (NO). 

Bij verbrandingsprocessen op hoge temperaturen ontstaat in eerste instantie vooral NO. NO heeft een korte levensduur in de atmo­sfeer. NO zet om tot NO2 door reacties met zuurstof en ozon. NO2 heeft een langere levensduur in de atmosfeer.

Vooral NO2  is schadelijk voor mens en ecosystemen. Het is een oxiderend gas dat irritatie van de luchtwegen kan veroorzaken. Kor­te episodes van hoge concentraties, maar ook langdurige blootstelling aan lage concentraties, zijn schadelijk. NO is weinig schadelijk voor de gezondheid.

NO2 speelt een belangrijke rol in de verzuring, in de vorming van secundair fijn stof en als ozonprecursor.

NO2 wordt beschouwd als een ‘proxy’ voor verkeersgerelateerde luchtverontreiniging.

Terug

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.