Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Luchtkwaliteit / Persistente organische polluenten (POP's)

Persistente organische polluenten (POP's)

Onder POP’s verstaan we organische polluenten die persistent zijn, toxische eigenschappen bezitten voor mens en/of milieu, bioaccumuleren en dikwijls over lange afstanden getransporteerd worden.

Voorbeelden zijn dioxines, polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s), polychloorbifenylen (PCB’s), furanen, gebromeerde vlamvertragers (BFR’s), geperfluoreerde organoverbindingen (PFOC’s), hexachloorbenzeen (HCB), …

Dioxines en PAK’s komen vrij als ongewenst nevenproduct bij onvolledige verbranding van organisch materiaal (al dan niet in aanwezigheid van een chloorbron). De belangrijkste bronnen zijn gebouwenverwarming en het verbranden van afval in open lucht.

PCB’s werden onder andere gebruikt in transformatoren en condensatoren.

BFR’s zijn stoffen die worden toegevoegd aan kunststoffen om de brandbaarheid te verminderen (bv. gebruikt bij televisietoestellen).

PFOC’s worden onder meer gebruikt om materialen afstotend te maken voor water, vuil en olie en kennen een breed gamma aan toepassingen: oppervlaktebehandeling van textiel, vuurbestrijdingsschuimen, polymeren (bv. Teflon), adhesieven, oppervlaktebehandeling van kookgerei (bv. Tefal), schoonmaakmiddelen,…

POP’s die in het milieu terechtkomen breken moeilijk af, ze kunnen worden opgenomen door levende organismen en komen zo in de voedselketen terecht. Sommige POP’s accumuleren in vetweefsel. De mens neemt POP's hoofdzakelijk via de voeding op, maar ook via inademing. De gezondheidseffecten hangen af van de soort verbinding en omvatten effecten op de groei, vruchtbaarheidsstoornissen, kanker, immuunverstoring, lever- en nieraandoeningen, hormoonverstoring,…

 

Terug

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door