Gemodelleerd via RIO - uitgemiddelde waarde over 3 jaar voor jaar x = gemiddelde over de jaren x-2, x-1 en x

Bron: VMM/IRCEL (www.milieurapport.be)

Cijfers in Excel