Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Luchtkwaliteit / Fijn Stof

Fijn Stof

Fijn stof (soms ook 'zwevend stof' genoemd) is een mengsel van deeltjes van uiteenlopende samenstelling en afmeting in de lucht. De deeltjes worden ingedeeld in fracties op basis van hun grootte. PM10, PM2,5 en PM0,1 zijn de fracties van de deeltjes met een aerodynamische diameter (a.d.) kleiner dan respectievelijk 10, 2,5 en 0,1 µm.

Fijn stof in de lucht bestaat uit primair en secundair fijn stof. Primaire deeltjes worden rechtstreeks uitgestoten in de atmosfeer. Secundaire deeltjes ontstaan door chemische reacties van gasvormige precursoren zoals NH3, SO2 en NOx. Ook (niet-methaan) vluchtige organische stoffen (NMVOS) komen tussen in de vorming van secundair fijn stof, zij het in mindere mate. Uit deze gassen of de reactieproducten ervan kunnen anorganische of organische aerosolen gevormd worden door de vorming van nieuwe deeltjes of door hechting aan reeds bestaande deeltjes.

Het inademen van fijn stof leidt tot een verhoogd voorkomen van luchtwegklachten en er wordt ook een verband gelegd met het aantal ziekenhuisopnames voor hart- en luchtwegklachten en vervroegde sterfte. De kleinste fractie dringen het diepst door in de longen, waarlangs ze vrij gemakkelijk en snel in de bloedbaan terechtkomen.

Terug

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door