Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Klimaatverandering / Seizoensgemiddelde temperatuur

Seizoenen (temperatuur)

De kwetsbaarheid van mens en natuur voor klimaatverandering wordt niet alleen bepaald door wijzigende jaargemiddelden, maar ook en zelfs nog meer door wijzigende extremen. Bovendien vergroten extreme temperaturen ook de blootstelling aan diverse schadelijke stoffen, zoals troposferische ozon en fijn stof.

Deze indicator geeft een eerste invulling aan de opvolging van temperatuurextremen, met name door de temperatuur per seizoen in beeld te brengen. Een andere indicator gaat in op de eigenlijke temperatuurextremen.
Evaluatie: Icon negatief
Laatst bijgewerkt: augustus 2020
Contactpersoon: Johan Brouwers (VMM)

Alle seizoenen worden warmer

De figuren zetten voor België (meetpunt Ukkel) de temperatuurevolutie per seizoen uit. In alle 4 de seizoenen blijkt een significante stijging aan de gang.

Toch zijn er ook verschillen:

  • de temperatuurstijging is het sterkst in de lente, en het patroon van de stijging is erg gelijkend op dat van de jaargemiddelde temperatuur. De trendlijn geeft aan dat in 2020 de lentetemperatuur al 3,1 °C hoger ligt dan in 1833. De laatste jaren ligt het stijgingstempo op bijna 0,4 °C per decennium;
  • ook in de zomermaanden stijgt de temperatuur. Deze zomertemperatuur ligt inmiddels 2,5 °C hoger dan bij het begin van de metingen. De stijging blijft ook in de laatste jaren aanhouden, en het stijgingsritme bedraagt ondertussen ruim 0,4 °C per decennium;
  • de herfsttemperatuur komt inmiddels 2,3 °C uit boven het niveau van 1833, en stijgt momenteel ook aan ruim 0,3 °C per decennium;
  • van de 4 seizoenen vertoont de winter de grootste variatie in gemiddelde temperatuur. Toch vertoont over de jaren heen ook de wintertemperatuur een significante stijging: ook deze trendlijn ligt 2,5 °C hoger in 2020 dan in 1834. Hier bedraagt het stijgingstempo ondertussen ruim 0,4 °C per decennium.

Deze vaststellingen sluiten aan bij de waarnemingen in Europa. Daar blijkt dat de zomertemperaturen in de laatste 3 decennia (1987-2016) de warmste waren in minstens 2000 jaar, en dat die temperaturen significant buiten de zone van natuurlijke variabiliteit liggen. Binnen Europa blijkt de grootste opwarming in de zomer plaats te vinden op het Iberisch schiereiland, terwijl in de winter Scandinavië het sterkst opwarmt.

Meer info

De effecten en mogelijke impact van klimaatverandering kunnen erg verschillen van plaats tot plaats. Met fijnmazige kaarten brengt het Klimaatportaal Vlaanderen de klimaattoestand (temperatuur, neerslag, verdamping, wind), de effecten ervan (hittestress, overstromingen, zeespiegelstijging, droogte) en de gevolgen (getroffen personen en gebouwen) in beeld. Dit gebeurt zowel voor het huidige klimaat als voor de mogelijke klimaatverandering tot 2100, en wordt ondersteund met gebruiksvriendelijke figuren en cijfers zowel op het niveau van een individuele gemeente als voor heel Vlaanderen.

Wat zijn de verwachtingen voor klimaatverandering in Vlaanderen en omgeving voor de toekomst? Welke gevolgen heeft dit? En hoe kunnen we ons tijdig aanpassen om de effecten van klimaatverandering op te vangen? Deze vragen krijgen een antwoord in het MIRA Klimaatrapport 2015, over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen. Aan de hand van scenario’s is de bandbreedte van de verwachtingen tegen 2030, 2050 en zelfs 2100 in beeld gebracht. Daarbij gaat heel wat aandacht naar de mogelijke evolutie van jaar-, seizoen- en maandgemiddelde temperaturen en diverse temperatuurextremen.

Om de vier jaar brengt het Europees Milieuagentschap (EMA) een rapport uit dat op basis van indicatoren de actuele toestand en mogelijke veranderingen in klimaattoestand, impact en kwetsbaarheid voor Europa in kaart brengt. Het meest recente rapport dateert van januari 2017: Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 (pdf, 64 MB).

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door