Figuur opgemaakt op basis van temperatuurmetingen telkens in een stedelijk meetstation en een ruraal meetstation. *Voor Gent is een derde meetstation beschouwd, gelegen in de stedelijke plantentuin.

Bron: MIRA op basis van VITO (WWW.MILIEURAPPORT.BE)

Cijfers in Excel