Vlaanderen.be www.milieurapport.be

Graphs

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.

Klimaatportaal Vlaanderen

Kaarten en cijfers over klimaatverandering en de effecten en impact ervan.

>> Naar het klimaatportaal

Recent overzicht broeikasgasuitstoot

Klik hier voor het meest recent overzicht van de emissies van broeikasgassen.

Achtergrondinformatie
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid