Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Klimaatverandering / Broeikasgasemissies per sector / Bijdrage aan de reductie in broeikasgasemissies tussen 2005-2018 per sector (Vlaanderen)

Bijdrage aan de reductie in broeikasgasemissies tussen 2005-2018 per sector (Vlaanderen)

Deze grafiek geeft voor iedere sector de bijdrage weer in de totale reductie van broeikasgasemissies tussen 2005 en 2018 in Vlaanderen.

* excl. emissies & sinks door bossen ** incl. bijschatting verkochte brandstof wegverkeer en binnenlandse zeescheepvaart conform internationale rekenregels

Bron: MIRA op basis van VMM, VITO en Departement Omgeving

Cijfers in Excel

Embed link

Recent overzicht broeikasgasuitstoot

Klik hier voor het meest recent overzicht van de emissies van broeikasgassen.

Klimaatportaal Vlaanderen

Kaarten en cijfers over klimaatverandering en de effecten en impact ervan.

>> Naar het klimaatportaal

Achtergrondinformatie
Recent overzicht broeikasgasuitstoot

Klik hier voor het meest recent overzicht van de emissies van broeikasgassen.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door