Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Klimaatverandering / Uitstoot per sector / Bijdrage aan de reductie in broeikasgasemissies tussen 2005-2015 per sector (Vlaanderen)

Bijdrage aan de reductie in broeikasgasemissies tussen 2005-2015 per sector (Vlaanderen)

Deze grafiek geeft voor iedere sector de bijdrage weer in de totale reductie van broeikasgasemissies tussen 2005 en 2015 in Vlaanderen.

* LULUCF = emissies & sinks door bossen ** incl. bijschatting verkochte brandstof wegverkeer en binnenlandse zeescheepvaart conform internationale rekenregels

Bron: MIRA op basis van VMM en VITO

Cijfers in Excel

Embed link

Klimaatportaal Vlaanderen

Kaarten en cijfers over klimaatverandering en de effecten en impact ervan.

>> Naar het klimaatportaal

Achtergrondinformatie
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid