Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Klimaatverandering / Totale uitstoot (ETS en niet-ETS) / Emissie van broeikasgassen met opdeling tussen ETS en niet-ETS (Vlaanderen, 1990-2015)

Emissie van broeikasgassen met opdeling tussen ETS en niet-ETS (Vlaanderen, 1990-2015)

Deze grafiek geeft de evolutie weer van de totale uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen voor de periode 1990-2015, opgesplitst tussen de fracties die wel en niet onder het Europees emissiehandelssysteem vallen (respectievelijk ETS en niet-ETS).

(Enkel) deze figuur houdt geen rekening met emissies en sinks ten gevolge van (wijzigingen in) landgebruik en bosbeheer (zogenaamde LULUCF), en evenmin met de uitstoot van NF3. Reden daartoe is dat de Europese lastenverdeling en de lastenverdeling tussen de gewesten in ons land daar evenmin rekening mee houdt, en deze figuur net een toetsing aan de emissiedoelstellingen beoogt.

Bron: MIRA op basis van VMM, VITO en Departement Omgeving

Cijfers in Excel

Embed link

Klimaatportaal Vlaanderen

Kaarten en cijfers over klimaatverandering en de effecten en impact ervan.

>> Naar het klimaatportaal

Achtergrondinformatie
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid