Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Klimaatverandering / Totale uitstoot (ETS en niet-ETS) / Emissie van broeikasgassen met opdeling tussen ETS en niet-ETS (Vlaanderen, 1990-2016)

Emissie van broeikasgassen met opdeling tussen ETS en niet-ETS (Vlaanderen, 1990-2016)

Deze grafiek geeft de evolutie weer van de totale uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen voor de periode 1990-2016, opgesplitst tussen de fracties die wel en niet onder het Europees emissiehandelssysteem vallen (respectievelijk ETS en niet-ETS).

(Enkel) deze figuur houdt geen rekening met emissies en sinks ten gevolge van (wijzigingen in) landgebruik en bosbeheer (zogenaamde LULUCF), en evenmin met de uitstoot van NF3. Reden daartoe is dat de Europese lastenverdeling en de lastenverdeling tussen de gewesten in ons land daar evenmin rekening mee houdt, en deze figuur net een toetsing aan de emissiedoelstellingen beoogt. * Niet-ETS emissies in de periode 2005-2012 komen overeen met de gerapporteerde emissies (en werden dus niet aangepast zodat ze zouden overeenkomen met het toepassingsgebied van het ETS in de periode 2013-2020). Dit wil zeggen dat een deel van de afname in niet-ETS emissies in de periode 2005-2012 verklaard kan worden doordat bijkomende installaties onder het systeem van het ETS vielen na de eerste en tweede handelsperiode. Voor de periode 2012-2020 en 2021-2030 werd de niet-ETS doelstelling weergegeven. Aangezien de exacte doelstelling voor 2021-2030 voor België en Vlaanderen nog niet gekend is, is deze doelstelling enkel indicatief weergegeven (35 % reductie in 2030 ten opzichte van 2005). ** De doelstelling van het ETS is enkel ter illustratie weergegeven, aangezien de 21 % reductie in 2020 en de 43 % reductie in 2030 enkel een doelstelling is voor het geheel van de ETS-installaties in de EU.

Bron: MIRA op basis van VMM, VITO en Departement Omgeving

Cijfers in Excel

Embed link

Klimaatportaal Vlaanderen

Kaarten en cijfers over klimaatverandering en de effecten en impact ervan.

>> Naar het klimaatportaal

Achtergrondinformatie
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid