Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Klimaatverandering / Broeikasgasemissies per activiteit / Aandeel activiteiten in de broeikasgasemissies (Vlaanderen, 1990-2018)

Aandeel activiteiten in de broeikasgasemissies (Vlaanderen, 1990-2018)

Deze grafiek geeft de aandelen weer van verschillende activiteiten in de totale uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen voor de periode 1990-2018.

* excl. emissies & sinks uit bossen ** incl. bijschatting verkochte brandstof wegverkeer en binnenlandse zeescheepvaart conform internationale rekenregels *** zonder energierecuperatie

Bron: MIRA op basis van VMM, VITO en Departement Omgeving

Cijfers in Excel

Embed link

Recent overzicht broeikasgasuitstoot

Klik hier voor het meest recent overzicht van de emissies van broeikasgassen.

Klimaatportaal Vlaanderen

Kaarten en cijfers over klimaatverandering en de effecten en impact ervan.

>> Naar het klimaatportaal

Achtergrondinformatie

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door