Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Klimaatverandering / Uitstoot per activiteit / Aandeel activiteiten in de broeikasgasemissies (Vlaanderen, 1990-2015)

Aandeel activiteiten in de broeikasgasemissies (Vlaanderen, 1990-2015)

Deze grafiek geeft de aandelen weer van verschillende activiteiten in de totale uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen voor de periode 1990-2015.

* incl. emissies & sinks uit bossen ** incl. bijschatting verkochte brandstof wegverkeer en binnenlandse zeescheepvaart conform internationale rekenregels *** zonder energierecuperatie

Bron: MIRA op basis van VMM en VITO

Cijfers in Excel

Embed link

Klimaatportaal Vlaanderen

Kaarten en cijfers over klimaatverandering en de effecten en impact ervan.

>> Naar het klimaatportaal

Achtergrondinformatie
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid