Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Klimaatverandering / Atmosferische broeikasgasconcentraties / Toename van het opwarmend vermogen (stralingsforcering) van broeikasgassen in de mondiale atmosfeer sinds 1750 (1750-2018)

Toename van het opwarmend vermogen (stralingsforcering) van broeikasgassen in de mondiale atmosfeer sinds 1750 (1750-2018)

Deze grafiek geeft de oplopende concentraties aan broeikasgassen in de mondiale atmosfeer weer sinds 1750, uitgedrukt als opwarmend vermogen of stralingsforcering.

Bron: MIRA op basis van NOAA (2019), AGAGE (2019), IPCC (2014) en EEA (2019) (WWW.MILIEURAPPORT.BE)

Cijfers in Excel

Embed link

Recent overzicht broeikasgasuitstoot

Klik hier voor het meest recent overzicht van de emissies van broeikasgassen.

Klimaatportaal Vlaanderen

Kaarten en cijfers over klimaatverandering en de effecten en impact ervan.

>> Naar het klimaatportaal

Achtergrondinformatie

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.