Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Klimaatverandering / Aandeel ETS-installaties in totale uitstoot / Aandeel broeikasgasemissies onder ETS in Vlaanderen in de energiesector 2005-2018

Aandeel broeikasgasemissies onder ETS in Vlaanderen in de energiesector 2005-2018

Deze grafiek geeft de evolutie weer van het aandeel broeikasgasemissies onder ETS in Vlaanderen in de energiesector vanaf 2005

Bron: MIRA op basis van VMM, VITO en Departement Omgeving (www.milieurapport.be)

Cijfers in Excel

Embed link

Recent overzicht broeikasgasuitstoot

Klik hier voor het meest recent overzicht van de emissies van broeikasgassen.

Klimaatportaal Vlaanderen

Kaarten en cijfers over klimaatverandering en de effecten en impact ervan.

>> Naar het klimaatportaal

Achtergrondinformatie

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door