Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Klimaatverandering

Broeikasgassen

Uitstoot per sector

Emissie broeikasgassen per sector (CO2, CH4, N2O, SF6, HFK's, PFK's, NF3)

Recent overzicht broeikasgasuitstoot

Klik hier voor het meest recent overzicht van de emissies van broeikasgassen.

Klimaatportaal Vlaanderen

Kaarten en cijfers over klimaatverandering en de effecten en impact ervan.

>> Naar het klimaatportaal

Achtergrondinformatie
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid