Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Geluids-, Geur- & Lichthinder / Geluidsbelasting Brussel-Nationaal Luchthaven

Geluidsbelasting 's nachts rond luchthaven Brussel-Nationaal (Lnight, geluidsevents)

Geluidsbelasting door vliegtuiglawaai kan op verschillende manieren worden beschreven. Internationaal wordt de nadruk hoofdzakelijk gelegd op het weergeven van geluidsbelasting met al dan niet gewogen equivalente geluidsdrukniveaus (Lnight, Lden …). Naar geluidshinder toe zijn ook nagenoeg alle dosis-responsrelaties gebaseerd op deze equivalente niveaus (bv. Miedema). De Europese richtlijn ter beheersing van het omgevingslawaai (Environmental Noise Directive (2002/49/EC)) weerhoudt de parameter Lnight als evaluatie van de verstoring van de nachtrust voor de omwonenden van de luchthaven.

Lnight geeft de jaargemiddelde waarde van het equivalente geluidsdrukniveau voor de periode 23u00 tot 07u00. De nachtperiode is dus een uitbreiding van de operationele nachtperiode waarbij ook het uur tussen 06u00 en 07u00 mee in rekening wordt genomen. De exploitatiebeperkingen opgelegd aan de luchthaven Brussel-Nationaal gelden niet in deze periode. Lnight wordt geëvalueerd aan de hand van modelberekeningen met het Integrated Noise Model (INM) van de Federal Aviation Administration.

Omwonenden kunnen echter minder voeling hebben met deze gemiddelde, equivalente waarden. Vooral op het gebied van slaapverstoring blijken equivalente geluidsdrukniveaus onvoldoende om de geluidshinder weer te geven. Factoren die de hinder door slaapverstoring beïnvloeden zijn onder andere het aantal geluidspieken en de hoogte van deze pieken.

Rond Brussels Airport is sinds 1990 een uitgebreid netwerk van microfoons geïnstalleerd dat continu het geluidsklimaat meet. Een aantal van de geluidsgebeurtenissen die worden geregistreerd, kunnen worden toegewezen aan vliegverkeer, de zogenaamde vliegtuig-gecorreleerde geluidsgebeurtenissen of geluidsevents.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: december 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Igor Struyf

Hieronder wordt de Lnight besproken in de buurt van de luchthaven Brussels Airport.

Sinds 2009 was er opnieuw een lichte stijging van het aantal nachtvluchten. Het aantal toegewezen nachtslots bleef daarbij wel onder de 15.000: dit is binnen de beperkingen opgelegd aan de slotcoördinator van de luchthaven. Die mag sinds 2009 jaarlijks immers maximaal 16.000 nachtslots verdelen waarvan maximaal 5.000 voor vertrekken (MB 21/01/2009, ambsthalve wijziging milieuvergunning dd. 29/01/2009). De belangrijkste wijziging betreft een verschuiving van een aantal landingen van baan 25L naar baan 25R. Gedurende de jaren 2006-2010 was de Lnight-geluidscontour van 45 dB globaal merkelijk kleiner geworden door de sterke daling van het aantal nachtbewegingen (23u00-06u00) sinds april 2008. In dat jaar werden immers de activiteiten van de koerierdienst DHL afgebouwd. Omdat de bewegingen tussen 06u00 en 07u00 ook in de Lnight vervat zitten, is de evolutie iets minder uitgesproken. Tijdens dit uur vertrekken immers een heel aantal vliegtuigen, omdat dit uur buiten de operationele nachtperiode valt en de daaraan gekoppelde exploitatiebeperkingen.

De Lnight geluidscontouren worden weergegeven voor de periode 2012 tot 2017. Tussen 2014 en 2017 stijgt het aantal vluchten opnieuw en worden alle beschikbare nachtslots gebruikt. De variatie in de geluidscontouren is een combinatie van verschillende factoren. Zo wordt bij noord- en oostenwind in een alternatieve modus gewerkt, omdat altijd tegen de wind in moet worden opgestegen en geland. Het aantal dagen met deze werkingscondities veranderen van jaar naar jaar. In deze periode zijn ook twee grondige renovaties uitgevoerd van de landingsbanen (25L/07R in 2015 en 01/19 in 2016). Vooral in 2016 had dit een impact op de geluidscontouren (meer over Brussel, minder over Zaventem). Er is er ook een periode via andere vertrekroutes gevlogen vanwege juridische uitspraken (in 2014 met impact tot in het voorjaar van 2015). De aanslag op de luchthaven op 22 maart 2016 had een significante invloed op de vliegbewegingen.

Het aantal nachtelijke events stijgt licht in 2016 en 2017, en met 5,2 % in 2018 ten opzichte van 2017 (van 16.827 tot 17.898). Dit is inclusief de helikopterbewegingen en de bewegingen vrijgesteld van slotcoördinatie zoals staatsvluchten en militaire vluchten. Het aantal toegewezen nachtslots voor vliegtuigbewegingen bleef voor het jaar 2018 met 15.835 (4.616 voor vertrek) binnen de beperkingen opgelegd aan de slotcoördinator van Brussels Airport.

 

Een methodologische wijziging in de bepaling van het aantal blootgestelde inwoners combineert twee aanpassingen. De bevolking wordt nu bepaald volgens het adres in plaats van op basis van een bevolkingsdichtheid per oppervlakte. De concentratie van de woonkernen tussen de hoogste geluidscontouren wordt hierdoor beter in rekening gebracht. Tegelijkertijd wordt de bevolkingsgroei sinds 2011 in rekening gebracht. Deze twee effecten resulteren in een betere schatting van het aantal blootgestelde personen.

De wijzigingen in de Lnight=45 dB(A) geluidscontouren van 2013 tot 2018 worden in de figuur weergegeven. In 2018 stijgt het aantal blootgestelde inwoners in vergelijking met 2017 met 3,8 %. Dit is het gevolg van de atypische meteorologische situatie in 2018 waarbij meer bewegingen werden uitgevoerd in alternatieve modus.

Al deze aspecten samen verklaren de lokale wijzigingen in de geluidscontouren.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door