Bij de oude berekeningsmethode (tot en met 2015) konden gemeenten de hoeveelheid vergelijkbaar bedrijfsafval die ze via hun kanalen inzamelden, afsplitsen. Deze hoeveelheden werden niet opgeteld bij de hoeveelheid huishoudelijk afval. Sinds de planperiode 2016-2022 wordt het vergelijkbaar bedrijfsafval dat ingezameld is door gemeenten niet meer afgesplitst maar meegeteld als huishoudelijk afval. Er gebeurde een herberekening volgens de nieuwe methode vanaf 2013. * overige = het afval van straatvuilbakjes, sluikstorten en veegvuil

Bron: OVAM

Cijfers in Excel