Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Afval & Materialen / Huishoudelijk afval

Hoeveelheid huishoudelijk afval

Deze indicator omvat de totale hoeveelheid huishoudelijk afval die ingezameld wordt door of in opdracht van de gemeenten. Heel wat stromen worden selectief ingezameld met het oog op hergebruik, recyclage, composteren of vergisten. Bepaalde stromen, zoals asbesthoudend bouw- en sloopafval, worden selectief ingezameld om ze op een gecontroleerde en milieuverantwoorde manier te kunnen verbranden of storten. Het niet-selectief ingezamelde deel van het huishoudelijk afval wordt het restafval genoemd en omvat het huisvuil, het grofvuil, en het afval van straatvuilbakjes, sluikstorten en veegvuil.

De indicator omvat ook het vergelijkbaar bedrijfsafval dat samen met het afval van huishoudens door of in opdracht van de gemeenten ingezameld wordt. Vergelijkbaar bedrijfsafval is bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval naar aard, samenstelling en hoeveelheid. Dit wordt ofwel ingezameld door de gemeenten, samen met het huishoudelijk afval, ofwel door privaatrechtelijke inzamelaars. Voor deze indicator is enkel het vergelijkbaar bedrijfsafval ingezameld door de gemeenten mee opgenomen.

Evaluatie:
Laatst bijgewerkt: april 2018
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Erika Vander Putten

Hoeveelheid huishoudelijk afval bij laagste in West-Europa

In 2016 werd 3,19 miljoen ton huishoudelijk afval ingezameld (figuur 1). Dat is  490 kg per inwoner (figuur 2). Het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval streeft ernaar om de totale jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijk afval te bevriezen op het niveau van 2012-2014, zijnde gemiddeld 522 kg huishoudelijk afval per inwoner.

Op Europees niveau scoren we goed inzake hoeveelheid huishoudelijk afval. In 2016 werd in Vlaanderen 431 kg per inwoner huishoudelijk afval exclusief bouw- en sloopafval ingezameld. Dat is minder dan het EU-28 gemiddelde van 482 kg per inwoner, en ook een stuk minder dan de hoeveelheden ingezameld in Duitsland (626 kg per inwoner), Nederland (520 kg per inwoner) en Frankrijk (510 kg per inwoner).

Dalende trend maar lichte stijging in 2016

De totale hoeveelheid huishoudelijk afval vertoont sinds 2008 een overwegend dalende trend (figuur 1). Tussen 2013 en 2015 daalde het huishoudelijk afval met 6 %, in 2016 was er een lichte stijging met 2 % (figuur 1). Dit verloop kan grotendeels verklaard worden door de evolutie van het selectief ingezameld afval, dat bijna 70 % van het huishoudelijk afval uitmaakt. Papier- en kartonafval en bouw- en sloopafval, allebei goed voor bijna een vijfde van het selectie ingezameld afval (figuur 3), vertonen een duidelijk dalende trend. De daling van het ingezamelde bouw- en sloopafval is waarschijnlijk deels het gevolg van een verschuiving naar andere inzamelkanalen. Op steeds meer containerparken moet immers betaald worden voor deze fracties. Daardoor verplaatst het bouw- en sloopafval zich waarschijnlijk gedeeltelijk naar private inzameling, bv. gehuurde puinzakken of containers.

De toename van het huishoudelijk afval in 2016 wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het groenafval, het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en het houtafval. In 2015 werd relatief weinig groenafval en GFT ingezameld omdat het een uitzonderlijk droog jaar was. 2016 was een jaar met normale weersomstandigheden en dus ook een normalere, hogere hoeveelheid tuinafval.

Hoeveelheid restafval blijft stabiel

In 2016 werd 152 kg restafval per inwoner ingezameld. Tussen 1995 en 2003 daalde de hoeveelheid restafval met de helft, nadien zwakte de daling af. In 2014 en 2015 daalde het restafval met 3,3 respectievelijk 5,1 kg per inwoner, in 2016 bleef het nagenoeg stabiel. De evolutie van de hoeveelheid restafval en de doelstellingen worden verder besproken bij de indicator ‘Hoeveelheid huishoudelijk restafval’.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid