Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Afval & Materialen / Bedrijfsafval

Hoeveelheid bedrijfsafval

De indicator toont de hoeveelheid primair bedrijfsafval. Primair bedrijfsafval omvat het afval geproduceerd door de bedrijven, zonder het afval van de afvalverwerkende sector. Het gaat dus om afvalstoffen die ontstaan bij de oorspronkelijke producent, en niet bij de latere verwerking van het afval.

Evaluatie: Icon negatief
Laatst bijgewerkt: april 2020
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Erika Vander Putten

Milieubeleid zorgt voor afval

In 2018 produceerden de Vlaamse bedrijven 16,4 miljoen ton primair bedrijfsafval (figuur 1). Dat is ruim vijf keer meer dan de ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval (zie indicator Huishoudelijk afval). De grootste stromen waren bouw- en sloopafval (22 %), slib van waterzuivering (15 %), verontreinigde grond (12 %) en afval van plantaardige of dierlijke oorsprong (10 %). De eerste drie stromen zijn atypisch in de zin dat ze deels het gevolg zijn van milieubeleid. Om een materiaal- en energie-efficiënter gebouwenpark te bekomen zijn er immers verbouwingen nodig, en het milieubeleid stimuleert ook een verhoogde aansluitingsgraad op rioleringen en een doorgedreven bodemsanering. Daarbij ontstaan onvermijdelijk veel afvalstoffen. Een deel van dit afval gaat wel naar materiaalrecuperatie. Zo wordt het steenachtig bouw- en sloopafval, eventueel na sortering of een andere vorm van voorbehandeling, bijna volledig gerecycleerd (zie ook indicator Bestemming van bedrijfsafval en secundaire grondstoffen).

Totaal primair bedrijfsafval en bedrijfsrestafval vertonen stijgende trend

Tussen 2004 en 2009 daalde de hoeveelheid primair bedrijfsafval, exclusief bouw- en sloopafval, slib van waterzuivering en verontreinigde grond, met 16 %. Sindsdien is er echter een stijgende trend: tussen 2012 en 2018  nam de hoeveelheid primair bedrijfsafval, zonder de drie hoger vermelde stromen, met 13 % toe, tot 8,4 miljoen ton. De grootste fracties hierin waren afval van plantaardige of dierlijke oorsprong (20 %), niet-selectief ingezameld bedrijfsafval of bedrijfsrestafval (14 %) en papier- en kartonafval, exclusief verpakkingsmateriaal (9 %).

De hoeveelheid papier- en kartonafval daalt sinds 2009 (-16 %). Het afval van plantaardige of dierlijke oorsprong vertoont daarentegen een duidelijk stijgende trend: deze stroom nam met ruim 40 % toe sinds 2009. Deze stijging ligt deels aan een meer volledige rapportering en deels aan de economische groei. Ook de hoeveelheid niet-selectief ingezameld bedrijfsafval (bedrijfsrestafval) vertoont sinds 2012 een stijgende trend  (figuur 2). In 2018 werd 1,14 miljoen ton bedrijfsrestafval ingezameld, dat is iets meer dan de hoeveelheid huishoudelijk restafval (959 kton; zie indicator Hoeveelheid huishoudelijk restafval).

Het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 wil de hoeveelheid bedrijfsrestafval tussen 2013 en 2022 met 15 % verminderen, rekening houdend met de evolutie van de tewerkstelling in Vlaanderen. Die doelstelling moet gerealiseerd worden via preventie en een betere sortering.. Er is nog veel potentieel voor een betere sortering aan de bron, zeker in dienstensectoren zoals de horeca, gezondheidszorg, overheid en onderwijs. Valipac berekent voor deze doelstelling de hoeveelheid bedrijfsrestafval op basis van gegevens van de afvalinzamelaars die bij hen zijn aangesloten. Ook volgens de berekeningen van Valipac stijgt de hoeveelheid bedrijfsrestafval. Gecorrigeerd voor de stijging in de tewerkstelling, wordt een stijging van 5% in de productie van het bedrijfsrestafval gemeten in de periode 2013-2018 (Valipac, december 2019).

Meer informatie vindt u in de publicatie Productie van bedrijfsafvalstoffen en secundaire grondstoffen (OVAM)

Tussen 2004 en 2009 daalde de hoeveelheid primair bedrijfsafval, exclusief bouw- en sloopafval, slib van waterzuivering en verontreinigde grond, met 16 %. Sindsdien is er echter een stijgende trend: tussen 2012 en 2018  nam de hoeveelheid primair bedrijfsafval, zonder de drie hoger vermelde stromen, met 13 % toe, tot 8,4 miljoen ton. De grootste fracties hierin waren afval van plantaardige of dierlijke oorsprong (20 %), niet-selectief ingezameld bedrijfsafval of bedrijfsrestafval (14 %) en papier- en kartonafval, exclusief verpakkingsmateriaal (9 %).

 

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.