Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieudata / Sectorindeling

Sectorindeling

De cijfers in de Kernset milieudata zijn – waar mogelijk – opgesplitst naar 6 sectoren. Dit laat toe een samenhangend beeld te krijgen van de milieudruk per sector. Onderstaande tabel toont de afbakening van deze sectoren en de verdere indeling in deelsectoren op basis van de NACE-BEL 2008 nomenclatuur.

Afbakening van de sectoren in MIRA
  sector  deelsectorNACE-BEL2008-code 
huishoudens  - 
industrie         chemie  20,21
 metaal (ijzer en staal, non-ferro)  24 t.e.m. 30, 32.5, 33
 voeding  10,11,12
 textiel  13,14,15
 papier  17,18,58.1
 afval & afvalwater  37 t.e.m. 39*
 overige industrie         7, 8, 9.9, 16, 22, 23, 31 t.e.m. 32.4, 32.9,  36, 41, 42, 43
energie    elektriciteit & warmte  35.1, 35.3
 petroleumraffinaderijen  19.2
 aardgas  35.2
 biobrandstoffen (raffinage)  **
 overige energiebedrijven  5, 6, 9.1, 19.1
landbouw  akkerbouw & tuinbouw  1.1 t.e.m. 1.3, 1.5***, 1.60, 1.61, 1.63, 1.64
 veeteelt  1.4, 1.5***, 1.62
 jacht, bosbouw & groenvoorziening  1.7, 2, 3.2
transport****  -   -
handel & diensten         handel  45 t.e.m.49.5, 50, 51, 52, 95
 hotels & restaurants  55, 56
 kantoren & administratie  53, 64 t.e.m. 74,  77 t.e.m. 84, 94
 onderwijs  85
 gezondheidszorg  75, 86, 87, 88
 overige diensten  58.2, 59 t.e.m. 63, 90 t.e.m. 93,  96 t.e.m.99 

* vermits afvalverbranding steeds met energierecuperatie gebeurt, worden emissies (naar lucht) van die activiteit bij de energiesector geteld
** nog geen NACE-codes beschikbaar
*** 1.5 (gemengd bedrijf) hoort zowel tot akker- en tuinbouw als veeteelt 
**** omvat alle transportstromen en de ermee gepaard gaande emissies, maar niet de andere activiteiten (bv. kantoren); omvat eveneens de zeevisserij 

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.