Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieudata

Milieudata

Met de dynamische webtool 'Milieudata', die binnenkort terug online komt, kan u zelf een selectie maken van de milieudata die u nodig hebt.

Er zijn milieudata beschikbaar over waterverbruik, energieverbruik, afval, luchtemissies en emissies naar oppervlaktewater. De data zijn beschikbaar als totaal voor Vlaanderen, maar ook op het niveau van sectoren, deelsectoren en activiteiten. 

Sommaties worden rechtstreeks berekend in de juiste eenheden (bv. totaal broeikasgassen in CO2-equivalenten met onderverdeling in CO2-, CH4-, HFK's, N2O-, NF3-, PFK's en SF6-emissie). Bijkomende onderverdelingen voor verschillende specificaties zijn mogelijk (bv. energetische en niet-energetische CO2-emissie).

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid