Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieudata

Milieudata

Met de dynamische webtool 'Milieudata' kan u zelf een selectie maken van de milieudata die u nodig hebt.

Er zijn milieudata beschikbaar over watergebruik, afval, luchtemissies,  emissies naar oppervlaktewater en energiegebruik. De data worden jaarlijks geactualiseerd en zijn beschikbaar als het totaal voor Vlaanderen, maar ook op het niveau van sectoren, deelsectoren en activiteiten.

Sommaties worden rechtstreeks berekend in de juiste eenheden (bv. totaal broeikasgassen in CO2-equivalenten met onderverdeling in CO2-, CH4-, HFK's, N2O-, NF3-, PFK's en SF6-emissie). Bijkomende onderverdelingen voor verschillende specificaties zijn mogelijk (bv. energetische en niet-energetische CO2-emissie).

Naar de milieudata

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door