Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieudata

Milieudata

Met de dynamische webtool 'Milieudata' kan u zelf een selectie maken van de milieudata die u nodig hebt.

Er zijn milieudata beschikbaar over watergebruik, afval, luchtemissies,  emissies naar oppervlaktewater en energiegebruik. De cijfers zijn geactualiseerd met gegevens tot en met het jaar 2016 (voor emissies naar oppervlaktewater tot en met 2017). De data zijn beschikbaar als totaal voor Vlaanderen, maar ook op het niveau van sectoren, deelsectoren en activiteiten.

Sommaties worden rechtstreeks berekend in de juiste eenheden (bv. totaal broeikasgassen in CO2-equivalenten met onderverdeling in CO2-, CH4-, HFK's, N2O-, NF3-, PFK's en SF6-emissie). Bijkomende onderverdelingen voor verschillende specificaties zijn mogelijk (bv. energetische en niet-energetische CO2-emissie).

Download de data in een CSV-bestand. Dat kan eenvoudig geopend worden in Excel:
1. Download het CSV-bestand en bewaar.
2. Open Excel, ga naar ‘Bestand’, ‘Openen’ en selecteer het bewaarde CSV-bestand.
3. Volg de instructies in de wizard.

Naar de milieudata

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid