Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Klimaatportaal

Klimaatportaal Vlaanderen

Het Klimaatportaal Vlaanderen brengt de toestand (temperatuur, neerslag …), de effecten (overstroming, hitte, droogte) en de impact (slachtoffers, kost) van klimaatverandering in beeld met cijfers en kaarten.

Klimaatinformatie en -kennis in Vlaanderen is erg gefragmenteerd en vind je nergens op één gebruiksvriendelijke website. Daar willen we met een ‘Klimaatportaal Vlaanderen’ verandering in brengen. Samen met andere diensten van de VMM bouwt Milieurapport Vlaanderen momenteel aan een gebruiksvriendelijke webtoepassing die zowel via kaarten als grafieken en kengetallen de bestaande informatie over klimaatverandering bundelt.

Het Klimaatportaal Vlaanderen zal zowel burgers als professionals voorzien van een instrument dat de klimaattoestand (huidig klimaat en scenario’s tot 2100), de klimaateffecten (overstromingen & wateroverlast, hittestress en droogte) en de klimaatimpact (mogelijke slachtoffers, schade aan gebouwen, ...) in beeld brengt op verschillende schaalniveaus. Bezoekers van het portaal zullen zo een duidelijk antwoord krijgen op vragen als ‘Welke gevolgen heeft klimaatverandering specifiek voor mijn gemeente?’, ‘Waar in Vlaanderen kan het overstromingsrisico sterk toenemen?’ en ‘Hoeveel mensen worden nu al jaarlijks blootgesteld aan hittestress?’.

Het Klimaatportaal Vlaanderen wordt een onderdeel van deze MIRA-site, maar zal ook via andere websites aangeboden worden. De lancering van het portaal is voorzien in september 2018.

Gebruikersinterface klimaatportaal

 

Indicatoren over klimaatverandering
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid