Deel deze pagina

Verzenden

Topicrapport Transitie naar een duurzaam landbouw- en voedingssysteem in Vlaanderen: een systeemanalyse

Een topicrapport richt zich op strategische beleidskwesties in en voor Vlaanderen. In een topicrapport staat de integrale aanpak voorop.

 

Landbouw- en voedingssysteem staat onder druk

Het topicrapport ‘Transitie naar een duurzaam landbouw- en voedingssysteem in Vlaanderen: een systeemanalyse’ neemt de organisatie van onze voedselproductie en –consumptie van grond tot mond kritisch onder de loep. Het rapport beschrijft negen ‘hotspots’ waar het systeem tegen zijn grenzen aanloopt. Deze hotspots hebben betrekking op voedselzekerheid en gezondheid, voedseldiversiteit en -kwaliteit, niet-voedingstoepassingen van landbouw, specialisatie, schaarste van natuurlijke hulpbronnen, draagkracht van de natuurlijke omgeving, sociaal kapitaal, innovatie en de openheid van het systeem.

Inspiratie voor innovatie richting duurzaamheid

Het rapport stopt niet bij een analyse van de problemen maar beschrijft ook een reeks innovaties, gebundeld in vier categorieën: stadslandbouw, biologische landbouw, anders eten en nieuwe productieparadigma’s. Deze innovaties kunnen helpen om de vastgestelde hotspots aan te pakken, en bieden inspiratie om het landbouw- en voedingssysteem duurzamer te maken.

Innovatie is gedeelde verantwoordelijkheid van hele maatschappij

Het rapport maakt duidelijk dat deze transitie een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle betrokken actoren, van ondernemers, kennisinstellingen, investeerders en overheid tot maatschappelijke organisaties en consumenten. Met dit rapport willen de Vlaamse Milieumaatschappij en het departement Landbouw en Visserij het maatschappelijke debat en de visievorming rond een duurzamer landbouw- en voedingssysteem wetenschappelijk helpen ondersteunen.

         * programma
         * deelnemerslijst
         * presentatie door prof. Erik Mathijs, dr. Frank Nevens en ir. Philippe Vandenbroeck
         * presentatie door Krijn Poppe