Deel deze pagina

Verzenden
mira_09

Hoofdstuk 9: Luchtkwaliteit

• Door geplande en genomen maatregelen voor primair stof en stofprecursoren zullen we in de buurt komen van de Europese normen, maar zullen we deze normen niet overal bereiken. Hiervoor zullen bijkomende lokale maatregelen nodig zijn.

• De ozonpieken dalen door Vlaamse en Europese maatregelen. Om zowel de streefwaarden voor de volksgezondheid te halen als om de ozonachtergrondconcentratie duurzaam te doen dalen zijn echter verdergaande reducties nodig, tot op mondiale schaal.

• Klimaatverandering kan de positieve effecten van de verwachte reducties van ozon- en fijnstofvervuiling grotendeels of volledig teniet doen.

• Om in Vlaanderen de langetermijndoelstelling voor verzurende depositie te halen zijn verdergaande reductiemaatregelen op Vlaams en Europees niveau noodzakelijk. Vooral voor ammoniak kan het Vlaams beleid sterk doorwegen. Een daling van de veestapel en emissiearme stallen zijn stappen in de goede richting.

Lees het volledige hoofdstuk 'Luchtkwaliteit' (pdf)

Dit hoofdstuk is gebaseerd op:
• Het wetenschappelijk rapport ‘Zwevend stof’ (pdf)
• Het wetenschappelijk rapport ‘Fotochemische luchtverontreiniging’ (pdf)
• Het wetenschappelijk rapport 'Overschrijding kritische lasten' (pdf)
• Het wetenschappelijk rapport ‘Verzuring’ (pdf)

Link naar 'Natuurverkenning 2030' (NARA)  Natuurverkenning 2030 (NARA) bevat gerelateerde info:
 • Biotopen (pdf)Achterliggende data vind je in de 'Kernset Milieuverkenning 2030'

Contactpersoon MIRA: Line Vancraeynest (l.vancraeynest@vmm.be)

Link naar de Indicatorenatlas.

Klik op de kaart naar de Indicatorenatlas
met geanimeerde kaarten, grafieken
en beschrijvingen van indicatoren.