Deel deze pagina

Verzenden
mira_07

Hoofdstuk 7: Energieproductie

• Ondanks een kernuitstap kan Vlaanderen de komende decennia in de eigen elektriciteitsbehoefte voorzien en daarbij de uitstoot van broeikasgassen verlagen. Een noodzakelijke voorwaarde is dat het potentieel aan hernieuwbare energiebronnen ten volle wordt ingezet.  Afhankelijk van het gekozen maatregelenpakket, kan het aandeel groene stroom (incl. windturbines op zee) in de Vlaamse stroomproductie tegen 2030 oplopen naar 19 %, 37 % of circa 70 %. Ook kolencentrales gaan een belangrijkere rol spelen, met ondergrondse CO2-opslag na 2020.

• Door het systeem van emissiehandel opereert de energiesector in een Europese context. Bij het nieuwe Europese Energie- en Klimaatbeleid kan Vlaanderen de broeikasgasuitstoot van stroomproductie handhaven op het niveau van 2006. Wanneer Europa een halvering van de broeikasgasuitstoot zou nastreven tegen 2030, kan de emissie gerelateerd aan elektriciteitsproductie zelfs met twee derden teruggedrongen worden in Vlaanderen.

Lees het volledige hoofdstuk ‘Energieproductie’ (pdf)

Dit hoofdstuk baseert zich op:
• Het wetenschappelijk rapport ‘Energie- en klimaatscenario’s voor de sectoren Energie en Industrie’ (pdf)

Achterliggende data vind je in de 'Kernset Milieuverkenning 2030'

Contactpersoon MIRA: Johan Brouwers (j.brouwers@vmm.be)