Deel deze pagina

Verzenden
mira_04

Hoofdstuk 4: Industrie

• De kostenefficiënte maatregelen die de Vlaamse industrie kan nemen, zijn onvoldoende om de broeikasgasuitstoot blijvend terug te dringen onder het niveau van 2006. De industriële activiteit stijgt tussen 2006 en 2030 met 43%. Dat zal het energiegebruik met 32% doen stijgen en de broeikasgasuitstoot met 30%. Voor de industrie is het goedkoper emissierechten aan te kopen dan verdere reducties te realiseren.

• Wanneer de Vlaamse industrie wil aansluiten op het internationale engagement om broeikasgasemissies sterk te beperken, dringen zich diepgaande, structurele veranderingen op. Dit zowel in onze productie- als consumptiepatronen.

Lees het volledige hoofdstuk 'Industrie' (pdf).

Dit hoofdstuk is gebaseerd op:
• Het wetenschappelijk Rapport ‘Energie- en Klimaatscenario's voor de sectoren Energie en Industrie' (pdf)

Gerelateerde info vind je in: 
• hoofdstuk 7: Energieproductie (pdf).

Achterliggende data vind je in de 'Kernset Milieuverkenning 2030'.

Contactpersoon MIRA: Hugo Van Hooste (h.vanhooste@vmm.be)