Deel deze pagina

Verzenden
mira_03

Hoofdstuk 3: Huishoudens en handel & diensten

• De energiekwaliteit van de woningen in Vlaanderen is laag. Vooral op het gebied van ruimteverwarming kan het energiegebruik sterk verminderen en kunnen de emissies beperkt worden. Dit zowel bij huishoudens als bij handel & diensten.

• Om een drastische daling van de emissies tegen 2030 te realiseren, moet onze huidige manier van wonen en werken grondig veranderen. Technologische doorbraken zijn nodig om  hernieuwbare energie een belangrijk aandeel van de energiebehoefte te laten invullen. Een essentiële voorwaarde om het energiegebruik en de emissies te verminderen, op korte en op langere termijn, is dat er vandaag al wordt bijgestuurd.

Lees het volledige hoofdstuk ‘Huishoudens en handel & diensten’ (pdf).

Dit hoofdstuk is gebaseerd op:
• Het wetenschappelijk rapport ‘Huishoudens en handel & diensten’ (pdf)

Achterliggende data vind je in de 'Kernset Milieuverkenning 2030'.

Contactpersoon MIRA: Nathalie Dewolf (n.dewolf@vmm.be)